Taisyklės

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie UAB „Renisa”(„Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) elektroninėje parduotuvėje www.renisa.lt („Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje elektroninėje parduotuvėje pardavimo sąlygas („Taisyklės“).
  1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo („Sutartis”). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.
  2. PARDAVĖJAS
  2.1. Pardavėjas yra UAB „Renisa”, juridinio asmens kodas 302472725 registracijos adresas: Sakų g. 3 LT-62201, Alytus. Tel. +370 633 99933, el.p. info@renisa.lt
  2.2. Pardavėjo banko sąskaitos rekvizitai: Nr. LT80 7300 01010 2935 0735 | AB “Swedbank”.
 2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
  3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje www.renisa.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prašomus pateikti duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.
  4. PIRKĖJO TEISĖS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR PATVIRTINIMAI
  4.1. Pirkėjas turi teisę:
  4.1.1. Užsakymo metu pasirinkti apmokėjimo už Prekes būdą:
  4.1.1.2. Bankiniu pavedimu, pavedimas atliekamas iki 24 val. nuo užsakymo patvirtinimo momento;
  4.1.1.3. Apmokėjimą atsiimant Prekę Pardavėjo sandėliuose: bankiniu pavedimu, grynaisiais ir / arba banko kortele;
  4.1.1.4. Užsakomai Prekė atliekamas 50 % ar didesnis prekės vertės apmokėjimas. Likusi mokėjimo dalis sumokama prieš 3 d.d. iki Prekės pristatymo;
  4.1.1.5. Prekė pristatoma po pilno apmokėjimo.
  4.1.2. Užsakymo metu susitarti dėl įsigytų prekių pristatymo būdo:
  4.1.2.1. Pristatyti Prekes Pirkėjo nurodytu adresu naudojantis kurjerių paslaugomis (už pristatymo mokestį);
  4.1.2.2. Atsiimti Prekes Pardavėjo sandėliuose, adresu Sakų g. 3, LT-62201, Alytus.
  4.2. Pirkėjas įsipareigoja:
  4.2.1. Užsakymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą ir ištrinti duomenis.
  4.2.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas Prekes ir jas priimti.
  4.2.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.renisa.lt sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų bei nustatytų LR teisės aktų reikalavimų.
  4.3. Atsižvelgiant į Pardavėjo parduodamų Prekių pobūdį (įranga, baldai, įrankiai ir kitos prekės grožio salonams) Pirkėjas sudarydamas sutartį patvirtina, kad Prekes įsigyja ūkinei, komercinei ar profesinei veiklai vykdyti ir ne vartojimo tikslais.
  5. PARDAVĖJO TEISĖS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR PATVIRTINIMAI
  5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.renisa.lt teikiamomis paslaugomis.
  5.2. Jei Pirkėjas bando sąmoningai pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles (dėl šios priežasties Registruotiems vartotojams rekomenduojama kiekvieną kartą atliekant užsakymą susipažinti su Taisyklėmis iš naujo).
  5.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  6. DUOMENŲ SAUGA
  6.1. Registruojantis internetinėje parduotuvėje www.renisa.lt Pirkėjas turi pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, (įmonės: pavadinimą, kodą, PVM mokėtojo kodą) el. pašto adresą, telefono numerį). Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną, pasirinkti mokėjimo būdą). Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.
  6.2. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje www.renisa.lt, laikoma slapta ir neviešinama.
  6.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu duomenis laisvai keisti, papildyti ar ištrinti.
  7. PREKIŲ PRISTATYMAS IR SANDĖLIAVIMAS
  7.1. Prekės Pirkėjo pasirinkimu pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu naudojantis kurjerio paslaugomis arba Pirkėjas jas gali atsiimti Pardavėjo sandėliuose, adresu Sakų g. 3 LT-62201, Alytus.
  7.2. Užsakomos prekės, kurių nėra prekybos vietoje ir sandėlyje, naudojantis kurjerio paslaugomis pristatomos suderinus individualiai su pirkėju.
  7.3. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  7.4. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  7.5. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas neatsiima išsiųstų Prekių, pakartotinio siuntimo ir sandėliavimo išlaidas padengti privalo Pirkėjas.
  7.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  7.7. Tuo atveju, jeigu Pirkėjo užsakytos Prekės ar užsakytų Prekių kiekio nėra Pardavėjo sandėlyje sutarties sudarymo metu, apie tai Pardavėjas įsipareigoja pranešti Pirkėjui per 3 (tris) darbo dienas nurodytu el. paštu ir/ar telefonu. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties ir atgauti sumokėtą kainą arba individualiai suderinti su Pardavėju Prekės pristatymo terminą.
  7.8. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas .
  7.9. Prekės virš 30 kg iškrovimu pasirūpina Pirkėjas. Pagal tarptautinę vežėjų konvenciją Pirkėjas negali reikalauti iš vežėjo įnešti į namus ar darbo vietą prekes, kurių svoris viršija 30 kg.
  7.10. Užsisakant Prekes, kurių svoris viršija 30 kg., Jūsų patogumui galime pasiūlyti paslaugą – siuntos užnešimas dviejų žmonių pagalba. Paslauga už papildomą mokestį ir tik: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje. Kaina skaičiuojama individualiai priklausomai nuo svorio.
  8. PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJOS, PREKIŲ PRIĖMIMAS
  8.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui Prekę, kurios aprašymas yra internetinėje parduotuvėje www.renisa.lt pateiktame Prekės aprašyme, taip pat Pardavėjas užtikrina Prekės atitikimą tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams.
  8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje www.renisa.lt prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos prie prekės esančiame prekės aprašyme.
  8.3. Priimant siuntą, prašome atidžiai apžiūrėti siuntos pakuotę, jei ji bus pažeista įrašykite “PAKUOTĖ PAŽEISTA” vežėjų įteikimo lape, priešingu atveju Jūs sutiksite, kad gavote nepažeistą pakuotę. Jei priimant siuntą, kylą įtarimas, kad prekė pakuotėje yra sudaužyta ar sulaužyta, būtina atidaryti pakuotę dar dalyvaujant kurjeriui ir, jei spėjimai pasitvirtina, būtina fiksuoti prekės sugadinimą vežėjų įteikimo lape, aprašant sugadinimo podūdį. Jeigu priėmę nepažeistą siuntą radote prekių neatitikimą (gavote kitą prekę, neatitinka spalva/kiekis/komplektacija ir pan.) informuokite mus nedelsiant, t.y. per 2 d.d. po prekių gavimo. Tokiu atveju ištaisysime netikslumus nemokamai.
  Jeigu pristatyta Prekė turi kokybės trūkumų, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją su pretenzija el. paštu info@renisa.lt, raštu nurodydamas: 1) Užsakymo numerį; 2) Įsigytos nekokybiškos Prekės pavadinimą; 3) Detalų kokybės trūkumų aprašymą; 4) Prekės fotonuotrauką ar video medžiagą, kurioje matytųsi kokybės trūkumai; 5) Prekės pakuotės nuotrauką.
  8.4. Pirkėjas kreipdamasis dėl parduotos Prekės kokybės trūkumų taip pat turi nurodyti, kokiu būdu pageidauja pašalinti kokybės trūkumus: 1) Prekė būtų pakeista tinkamos kokybės preke; 2) Atitinkamai būtų sumažinta Prekės kaina; 3) Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus; 4) Grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.
  8.5. Pardavėjas gautą pretenziją dėl Prekės kokybės įsipareigoja išnagrinėti per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos ir atsakymą pateikia Pirkėjo nurodytu el. paštu.
  8.6. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti 6-12 (šešių-dvylikos) mėnesių kokybės garantiją. Jeigu Prekės pristatymo ar pirkimo dokumentuose; ir / ar prie prekės aprašymo nenurodoma kitaip, garantinis terminas yra 12 (dvylika) mėnesių.
  8.7. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Atlikus garantinį remontą garantijos laikotarpis nesikeičia.
  8.8. Prekei garantinis ir po-garantinis aptarnavimas taikomas pristačius Prekę ar jos dalį į Pardavėjo veiklos vykdymo vietą, Sakų g. 3 LT-62201, Alytus. Prekė garantiniam remontui priimama tik pateikus pirkimo dokumento originalą arba kopiją, švari, originaliame įpakavime, su visais priklausančiais elementais. Prekes Pirkėjas pristato savo lėšomis. Garantinis ir po-garantinis aptarnavimas gali būti atliekamas ir Pirkėjo nurodytojo vietoje, tokiu atveju atvykimo mokestis derinamas individualiai.
  8.9. Prekės grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas. Už grąžinamos Prekės komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei Prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos Prekės.
  8.10. Taisyklių 8.5.; 8,6 punktuose nurodytas garantinis aptarnavimas netaikomas:
  8.10.1. Jei gedimas įvyko dėl instrukcijos nesilaikymo ar neteisingo eksploatavimo;
  8.10.2. Jei prietaiso elektrinė dalis buvo sudrėkinta, apipilta vandeniu ar kitu skysčiu;
  8.10.3. Jei pažeistas Prekės korpusas (mesta, daužta, kritusi, įlinkusi) ir / ar pažeistos Prekės sujungimų plombos;
  8.10.4. Jei prietaisas laikytas žemoje (neigiamoje) temperatūroje ir / ar drėgnoje patalpoje;
  8.10.5. Jei buvo naudojami kiti priedai ir priemonės negu nurodyta gamintojo;
  8.10.6. Dėl didelio kiekio kalkių vandenyje;
  8.10.7. Dėl didelių elektros įtampos svyravimų elektros tinkle;
  8.10.8. Dėl įrenginio filtrų nevalymo ir / ar nekeitimo;
  8.10.9. Dėl didelio dulkių, plaukų ar kitų šiukšlių pritraukimo į įrenginio vidų;
  8.10.10. Maitinimo šaltiniams ir įkrovikliams, jungiamiesiems ir maitinimo laidams;
  8.10.11. Baldiniam audiniui, paralonams, paminkštinimams;
  8.10.12. Plastmasinėms, akrilinėms korpuso ir apdailos detalėms;
  8.10.13. Kaitinimo elementams, tenams, tranzistoriams, kondensatoriams, rezistoriams, droseliams, ritėms, kompresoriams;
  8.10.14. Indams, ašelėms, dantračiams, dirželiams, angliniams (variklių) šepetėliams, saugikliams, spyruoklėms, alyvoms, tepalams, cilindrams, jungikliams, akumuliatoriams ir baterijoms;
  8.10.15. Filtrams, dulkių maišeliams, vandens maišytuvo kasetėms (kartridžams), aeratoriams, tarpinėms, žarnoms, gumoms, šlangutėms, ratukams, guoliams, riebokšliams, diržams, dujinėms spyruoklėms (pneumatikoms) ir kitoms detalėms, kurių tarnavimo laikas ribotas.
  8.10.16. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas, atsiradęs dėl gaminio ar gamintojo technologijos, nelaikomas prekių kokybės trūkumu.
  8.10.17. Jei pateikiamos nepagrįstos pretenzijos, Pirkėjas įsipareigoja padengti pardavėjo/gamintojo atstovų atvykimo ar / ir apžiūros išlaidas.
  9. ATSAKOMYBĖ
  9.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  9.2. Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve www.renisa.lt, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
  10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.